Slovo úvodem

Vyšší odborná škola – Diplomovaný oční optik

VOŠ byla založena v roce 1995 s cílem poskytovat kvalitní vzdělání zájemcům o práci v očních optikách. Základním úkolem poskytovaného studijního programu je připravit budoucí absolventy jak po stránce teoretické tak především praktické k této činnosti.

Škola byla nejprve koncipována jako 2-leté pomaturitní studium, později byla transformována na 3-leté vyšší odborné studium ukončené absolutoriem. V současné době je otevřena pouze dálková forma studia.

Diplomovaný oční specialista s.r.o.

Studijní obor diplomovaný oční technik připravuje žáky pro výkon pracovníka s vyšším odborným vzděláním. Studium umožňuje žákům získat odborné znalosti, které vyžaduje výkon povolání diplomovaného očního technika ve specializovaných zařízeních. V teoretických předmětech jsou obsaženy základy lékařských předmětů, ekonomie, marketingu, IT a specializované fyziky.

V praktické části výuky je kladen zvláště důraz na přístup k zákazníkovi a finální produkty oční optiky tj. vše o zhotovení brýlí a jejich opravy. Součástí studia je výuka anglického nebo německého jazyka. Studium je ukončeno absolutoriem, které se skládá z obhajoby absolventské práce a teoretické zkoušky.

Adresa školy

Vyšší odborná škola – Diplomovaný oční technik, s.r.o
17. listopadu 278
Pardubice 530 02

Identifikační údaje

REDIZO: 600 020 681

IČO: 25 623 028

Uplatnění absolventa

Diplomovaný oční optik - uplatnění absolventa

  • zhotovování všech druhů brýlí a jiných pomůcek dle předpisu očního lékaře
  • absolvent je schopen získávat vstupní informace
    pro zhotovení korekčních pomůcek při rozhovoru
    s pacientem a provádět nezbytná měření
  • poradenská činnost pro uživatele brýlí
  • samostatné vedení administrativy spojené s provozem oční optiky
  • možnost dalšího studia na VŠ - bakalářské studium optometrie

AKTUÁLNĚ


Přijímací řízení pro rok 2021/2022

Vzhledem k množícím se dotazům již v tomto období si dovolujeme informovat, že naše škola bude otevírat ročník rovněž pro příští školní rok 2021/2022. Více informací k přijímacím pohovorům naleznete v brzké době v sekci aktuality.

Přednášky z praxe

V rámci zimního semestru připravuje škola pro studenty třetího ročníku několik přednášek, které jim přibližují praxi.

V rámci studia předmětu psyhologie proběhl v loňském zimním období zážitkový seminář Tyflocentra Pardubice, který příblížil studentům problematiku osob se zrakovým postižením.

V rámci předmětu Informační a komunikační technologie byli studenti seznámeni s programovými produkty společností Rodenstock a Touchware, které jsou specializované na oblast oční optiky.

Pronájem učeben - Pardubice

Nabízíme k pronájmu učebnu v prostorách školy - centrum Pardubic. Cena za pronájem vybavené učebny pro 30 studentů včetně dataprojektoru a šatny pro studenty je Kč 250,--. Minimální doba pronájmu je 3 hodiny.

^ nahoru