Učební plán

Učební plán oboru Diplomovaný oční optik

Učební plán oboru Diplomovaný oční optik pro dálkovou formu studia je komponovaný podle následující schématu.

UČEBNÍ PLÁN

Název vzdělávacího programu

Kód a název oboru vzdělání

Forma

Diplomovaný oční optik

39-43-N/. .

Dálková

Diplomovaný oční optik

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Období

ZO

LO

ZO

LO

ZO

LO

Počet výukových týdnů

16

16

16

16

16

14

Celkový počet hodin v období

110

110

110

110

110

110

Povinné předměty:

 

Cizí jazyk I

0/12

0/12

0/12

-

-

-

0/36

KZ

Z

ZK

Cizí jazyk II (ABS)

-

-

-

0/5

0/5

0/5

0/15

Z

Z

ZK

Psychologie

-

-

7/0

7/0

5.3

-

19.3

Z

Z

ZK

Psychologie prodeje

-

-

-

-

-

6.1

6.1

Z

Anatomie a fyziologie

10/0

10/0

-

-

-

-

20/0

KZ

ZK

První pomoc

0/4

-

-

-

-

-

0/4

Z

Nauka o zraku (ABS)

 

 

9/0

10/0

9.2

10.3

38/5

Z

KZ

Z

ZK

Kontaktní čočky

-

-

-

-

-

8/0 Z

8/0

Ekonomika

10.2

6.2

5.2

5.2

-

-

26.8

Z

KZ

Z

ZK

Marketing

-

-

-

-

5.2

-

5.2

Z

Informační a komunikační technologie

0/7

0/5

0/5

0/7

-

-

0/25

Z

Z

Z

KZ

Informační technologie v oční optice

-

-

-

-

0/10

-

0/10

Z

Technické materiály

10/0

8/0

-

-

-

-

18/0

Z

ZK

Technologie (ABS)

-

-

6/0

10/0

10/0

5/0

31/0

Z

KZ

Z

ZK

Přístrojová optika

-

6.2

6.2

6.2

6.2

-

24.8

Z

KZ

Z

KZ

Brýlová optika (ABS)

10/0

10/0

10/0

10/0

8/0

10/0

58/0

Z

KZ

Z

KZ

Z

ZK

Geometrická optika

18.2

10.2

8.2

-

-

-

36/6

KZ

Z

ZK

Vlnová optika

-

-

-

5.2

5/0

-

10.2

Z

KZ

Brýlová technika a estetika

5/0

3.2

3.2

3.2

3.2

-

17.8

KZ

Z

KZ

Z

ZK

Optické laboratoře

0/20

0/18

0/17

0/20

0/15

0/13

0/103

Z

KZ

Z

KZ

Z

ZK

Metodologie k absolventské práci

-

-

-

-

3/0

-

3/0

Z

Odborná praxe

-

0/14

0/14

0/14

0/14

0/49

0/105

Z

Z

Z

Z

Z

Celkem

 

319/341

Přehled využití týdnů

Přehled využití týdnů ve školním roce.

Činnost

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Zimní období

Letní období

Zimní období

Letní období

Zimní období

Letní období

Vyučování podle učebního plánu

16

16

16

16

16

14

Školní vyučování

16

15

15

15

15

12

Samostudium a získání hodnocení

3

3

3

3

3

3

Odborná praxe

-

1

1

1

1

2

Příprava k absolutoriu

-

-

-

-

-

1

Absolutorium

-

-

-

-

-

1

Časová rezerva

1

1

1

1

1

1

Počet hodin předmětů

Tabulka přehledu počtu hodin vyučovaných předmětů.

Předměty

Přednášky / cvičení

Povinné předměty

319/236

Odborná praxe

105

Celkový počet hodin

660

Poznámky

1. ABS jsou označeny předměty absolutoria.
2. Hodinové dotace vyjadřují počet přednášek/cvičení.
3. Klasifikace: Z – započteno, KZ – klasifikovaný zápočet, ZK – zkouška.
4. Učební plán dálkového studia je rozložen do 20 týdnů v každém období.
5. Délka odborné praxe v rozsahu 105 hodin je rozdělena do šesti týdnů.
6. Pro výuku cizích jazyků jsou zpracovány učební moduly pouze pro anglický a německý jazyk.
7. Student si nejpozději v letním období druhého ročníku volí téma své absolventské práce.

^ nahoru