Výuka

Rozvrh

Rozvrh je průběžně zasílán na společný email každého ročníku.

Prostory školy

Učebny

Výuka probíhá v budově školy situované v centru města Pardubic. Pro potřeby výuky jsou připravené: moderně vybavená učebna, jazyková učebna a laboratoř.

Učebna - č.1

Diplomovaný oční specialista s.r.o.- učebna Diplomovaný oční specialista s.r.o.- učebna

Učebna - č.2

Diplomovaný oční specialista s.r.o.- učebna Diplomovaný oční specialista s.r.o.- učebna

Optické laboratoře

Diplomovaný oční specialista s.r.o.- optická laboratoř Diplomovaný oční specialista s.r.o.- optická laboratoř Diplomovaný oční specialista s.r.o.- učebna Diplomovaný oční specialista s.r.o.- učebna

Zázemí pro studenty

Diplomovaný oční specialista s.r.o.- učebna
Prostory pro výuku IKT

Informační a komunikační technologie

Výuka informačních a komunikačních technologií je rozdělena do čtyř období. V rámci tohoto předmětu jsou studenti seznámeni se základy hardware a software. Následuje výuka práce s operačním systémem Windows a sadou kancelářských programů Office - Word, Excel, Power Point. Na výuku navazuje předmět "Informační technologie v oční optice".

Výuka probíhá v počítačové učebně cca 10 minut pěšky od budovy školy. Učebna je vybavena moderními stolními počítači. Na všech je nainstalován operační systém MS Windows 7 a kancelářský balík Microsoft Office 2010 Professional.

Diplomovaný oční specialista s.r.o.- pc učebna Diplomovaný oční specialista s.r.o.- pc učebna Diplomovaný oční specialista s.r.o.- pc učebna Diplomovaný oční specialista s.r.o.- pc učebna

^ nahoru